OPROEP Vacature: jeugdcoördinator TC Twente

Beste leden,

Zoals beloofd tijdens de ALV zou ik jullie een mail schrijven, waarin ik dieper in zou gaan op de vacature van jeugdcoördinator.

Waar ik (we als bestuur) naar op zoek zijn is iemand met affiniteit met jeugd/ jeugdigen. In tegenstelling tot de functie van regiotrainer (die momenteel niet wordt ingevuld), richt de jeugdcoördinator zich met name op de bij onze club aanwezige jeugd. Dat is in dit geval de groep van 6 t/m 14 jaar.

Wat wordt er verwacht van de jeugdcoördinator? Zoals in de ALV ook al aangegeven is dit een gebied waar veel mogelijkheden zijn, en waar nog weinig invulling is.

  • Voor de bond een talentendag/ kennismakingsdag/ 'ik-wist-niet-dat-ik-het-in-me-had'-dag te organiseren in de regio Twente. Dit heeft een looponderdeel en een zwemonderdeel, en de inschrijving hiervoor van jeugdigen gaat via de bond. Dit is voor mij een 'must-do' naar de bond toe. Voor de jeugd bij onze club voegt dit verder niet heel veel toe.

  • Door de club zelf worden er voor de jeugd alleen zwemtrainingen georganiseerd (door Ilone). Voor de jeugd zouden er echter nog veel meer activiteiten georganiseerd worden. Dit hoef je niet allemaal zelf te doen, maar er is altijd een 'motor' of 'gangmaker' nodig voor een activiteit. Dit zou de jeugdcoördinator moeten zijn. Denk aan activiteiten als een jeugdkamp (hoeft maar één nacht te zijn), specifieke jeugdtraingen anders dan zwemmen, gezamenlijk naar jeugdwedstrijden in de regio, filmavond, zwemloop etc. etc. etc. Minimale invulling is één activiteit per jaar, maar je kunt het zo gek maken als je wil. Ik zie dit als absolute meerwaarde voor de club die heel goed in het beleid van de club past.

  • Het aanspreekpunt zijn binnen de club voor de jeugd (en ouders) en ook naar buiten toe. Naar buiten toe wil zeggen: de NTB, het platform Overijssel en potentiële nieuwe leden (en hun ouders). Die laatste groep zal dan doorgestuurd worden door Adri v/d Pol - die nu alle vragen van mensen van buiten de club ontvangt die per mail gesteld worden (mailadres gekoppeld aan onze website).

  • Binnen het platform Overijssel samenwerken met de andere verenigingen en wedstrijdorganisaties. Let wel: we zijn in geen van de speerpunten kartrekker. Wel is onze medewerking gewenst binnen die speerpunten. Speerpunten zijn (1) het opzetten van een jeugdcircuit Overijssel (Rutbeek Triathlon is hier onderdeel van), (2) materialen inventariseren bij wedstrijdorganisaties en onderling uitleen van elkaar materialen mogelijk maken, (3) onderling knowhow en documenten met elkaar delen van de diverse wedstrijdorganisaties en verenigingen. 

  • Tot slot zijn er binnen het platform Overijssel enkele organisaties die wel jeugdatleten hebben, maar geen trainer, of juist andersom, of juist faciliteiten hebben en geen jeugdatleten. Het doe is om elkaar op te zoeken en samen bijvoorbeeld traingen te organiseren. Dit kan bijvoorbeeld eens per maand op een steeds andere locatie. Ik heb een contactenlijst wie hiervoor te benaderen zijn.

In alle gevallen sta je er niet alleen voor. Venuit het bestuur kan ik supporten, mogelijk zijn er wel ouders die willen supporten. Er is alleen een gangmaker nodig. En die gangmaker, daar ben ik naar op zoek.

Heb je interesse, of verder nog vragen? Dan kun je je altijd bij mij melden.

Vriendelijke groet,

Edwin